MTÜ Üksikvanema Heaks: laps vajab ka vanema emotsionaalset kohalolekut

Selgituseks sotsiaalkampaaniale “Issi, kus/kes sa oled?

Alates isadepäevast on üleval välimeedia plakatid küsimusega “Issi, kus/kes sa oled?“. Tegemist on MTÜ Üksikvanema Heaks sooviga pöörata tähelepanu üksinda last kasvata vanema olukorrale ning rõhutada, et lapsed ootavad ja vajavad mõlemat vanemat. Oluline on rõhutada, et lisaks füüsilisele kohalolekule vajavad lapsed mõlema vanema emotsionaalset kohalolu.

“Sotsiaalkampaania on saavutanud oma eesmärgi,” ütles MTÜ Üksikvanema Heaks liige Küllike Lillestik. “Inimesed reageerivad aktiivselt, tekkinud on konstruktiivne arutelu ja isa roll tõusnud nähtavamale kogu oma komplitseerituses.”

Kampaaniale antud tagasisides on välja toodud mitmeid  valusaid lugusid, eripalgelisi keerukaid suhtemustreid ja vastuolulisi hoiakuid seoses vanemluse ja lapsevanemaks olemisega peale lahkuminekut. Näiteks vaidlused hooldusõiguse üle vs jagatud vanemlik vastutus,  lapse elatisraha andmise-saamisega seonduvad konfliktid , sh. kindlustunne või usalduse puudumine rahakasutuse sihtotstarbekuse suhtes jne. Kõige selle foonil paistavad silma lahendamata suhete keerdkäigud, mis kanduvad otseselt üle lapsele.

“Keskendumine küsimusele “Kes on süüdi?” ei aita jõuda osapoolte jaoks parima võimaliku lahenduseni,” tegi Küllike Lillestik kokkuvõtte kampaania käigus saadud tagasiside kohta. “Oleme veendunud, et lapse edukaks arenguks on tal vaja turvatunnet ja head suhet mõlema vanemaga. Samuti hästitoimivat vanematevahelist koostööd!”

“Aga isegi olukordades, kus reaalsete kokkulepeteni jõuda on pea võimatu, on lapse arengu ja heaolu huvides siiski oluline jääda teise osapoole suhtes lugupidavale positsioonile,”  tõdes Lillestik. “Siinkohas võiks hakata riik laste turvalisema käekäigu huvides otsustavamalt vanematevahelistes vaidlustes osalema ja konstruktiivsemaid lahendusi välja pakkuma.”

KAMPAANIA VIIMASE OSANA AVALDAME ÜHE ÜKSINDA LAST KASVATAVA ISA PALVEL TEMA LOO

MTÜ Üksikvanema Heaks on ellu kutsutud selleks, et ühendada Eesti üksikvanemaid ning luua eestkosteorganisatsioon, mis pakub üksikvanemaile muu hulgas ka tuge nii nõustamisteenuste näol kui ka suhtlus- ja infokeskkonnana internetis.

Leave a Reply