Kontakt

Üksikvanema Heaks MTÜ
Registrikood: 80288630
Nordea Pank EE381700017002312064
info@yksikvanem.com
www.yksikvanem.com

MTÜ Üksikvanema Heaks soovib toetada üksikvanemaid allolevate tegevustega, kui mõni neist tundub ka Sulle südamelähedane siis Sinu toetus on väga oodatud.


1) Juriidiline ja Psühholoogiline nõustamine

oleme pakkunud kirjalikku nõustamist üksikvanematele juba meie portaali algusest( 2006). Tänaseks saame keskmiselt 30 juriidilist ja 10 psühhloogilist kirja kuus. Peame oluliseks, et kriisi sattunud üksikvanematel oleks selline abi meie poolt saadaval.Enamjaolt küsitakse infot elatise sissenõudmise osas, vanemliku vastutuse ning vara jagamise osas.Psühholoogiise poole pealt on tihedamaks küsimuseks, et kuidas üksi lastega edasi minna kui iseendagagi raske hakkama saada. Meil on pikk ja hea koostöö juristi ja psühholoogiga, kes operatiivselt kirjadele vastavad.

2) Paarisuhtekoolitus

Planeerime pakkuda üksikvanematele paarisuhte teemalisi koolitusgruppe „Minu suhe on minu kätes“, tegemist on eestindatud USA-st pärit teadusikult tõestatud programmiga, kus 16h võetakse läbi paarisuhte loomise , selle hea toimimise ja ka lastega seonduvad küsimused. Õpitakse ka konkreetseid hea suhtemise viise/tehnikaid. Selline info kuidas luua uusi suhteid ,kuidas arvestada uutes suhetes lastega, tunda ennast ja oma ootusi ning mitte korrata mittetoimivaid mustreid on lastega üksi jäänud vanematele eluliselt väga oluline. Selliste koolituste omahind jääb 140euro kanti, mis on üksinda last kasvatavatele vanematele tihti liig suur summa, vajame siinkohal rahastajate abi.

3) Materiaalne abi

Jõuludeks sooviksime pakkuda puudust kannatavatele üksikvanematele ja lastele tuge. Meie poole on pöördutud jõulude eel ja rasketel hetkedel, et abi oleks tarvis laua katmisel või lapsele kingi tegemisel. Sellisel puhul oleks abi nö. fondist kust sellisteks kuludeks vahendid olemas.

4) Tugigrupi loomine

Meie unistus oleks luua ka üksikvanemate tugigrupp(alustades Tallinnast,liikudes siis võimalust ja vajadust pidi edasi), kus looksime turvalise keskkonna kus koos käia ja suhtlus ning toetusvõrgustik luua. Näiteks iga nädala või kahe tagant kohtudes ja turvalises keskkonnas oma muresid ja rõõme jagada ning üksteist nõu ja jõuga(ka teineteise laste hoidmine, laste riiete vahetamine jms info jagamine)toetada ja inspireerida. Selliste gruppide puhul peame oluliseks jätkusuutlikkust, kuna usalduse ja turvalisuse üles ehitamine võtab aega ja kui usaldus on tekkinud siis ei tohiks see kindlasti pettumuseks osutuda, kuna lõppeb lihtsalt mõne kuu möödududes vahendite puudumise tõttu ära. Oleme mõelnud, et gruppe võiks läbi viia nii, et kaasa saaks võtta ka lapsi ja nende päralt oleks siis keegi hoidja. Et anda üksikvanematele võimalus paariks tunniks iseenda muredele ja rõõmudele keskenduda, hinge tõmmata ning pärast parem ja puhanum inimeneja lapsevanem olla


View Larger Map

Kes me oleme?

Üksikvanemad ei ole üksi. Meil on koos hulk toredaid ja teotahtelisi inimesi, kes on võtnud omale missiooniks üksikvanemaid abistava ja toetava portaali tegevusse oma aeg ja energia suunata. Loe lähemalt, mis motiveerib ja kannustab meie meeskonnaliikmeid. Ja kui sul on ettepanekuid või soov meie organisatsiooniga koostööd teha ning meile toeks olla, siis võta julgelt ühendust.