Statistika

Oleme kogunud kokku olulise statistika erinevatest allikatest. Peamiselt on kasutatud Eesti Statistikaameti, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ja Eurostati andmeid.

2010
Sünde 15 855 (nendest: 1044 isa tuvastamata, 8315 väljaspool abielu sündinud lapsed, ja 6466 registreeritud abielusse sündinud lapsed)
Aborte 9087 (Võrdle: 2009-9693 : 2008-10699 : 2007-11123). Neist legaalselt indutseeritud aborte 7068.
Abiellujaid 5066
Lahutajaid 2989 (2009-3189)
Lastega leibkondi 159 800
Üksikvanemaga leibkondi 21 500 (13,5% lastega leibkondade arvust)
Leibkondi kokku 609 100

Loogiliselt, kui pooled abieludest lahutatakse, lahutatakse ka umbes pooled vabaabieludest sellest lähtuvalt umbes 7000 last (igal aastal) jäävad üksikvanemaga peresse ja umbes 34% neist lastest võib sattuda vaesusriski (st alla 87€ ühe lapse kohta kuus).
Eesti Statistika kvartalikirjas 2/2011 toodi välja, et Euroopa Liidu 200 miljonist leibkonnast moodustasid 2009. aastal üksikemad 3,7% ja üksikisad 0,5%. Eestis oli selliste leibkondade osatähtsus kaks korda kõrgem, üksikemade osas koguni kõrgeim EL-is — 7,0%. Ka üksikisade osatähtsus — 0,9% — kuulus kõrgeimate hulka. Lisainfo: http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=25598

2011
Sünde 14 679 (nendest: 982 isa tuvastamata, 7777 väljaspool abielu sündinud lapsed, ja 5920 registreeritud abielusse sündinud lapsed)
Aborte 8654,  neist legaalselt indutseeritud aborte 6668.
Abiellujaid 5543
Lahutajaid 3099
Lastega leibkondi 164 200
Üksikvanemaga leibkondi 29 304 (17,8% lastega leibkondade arvust)
Leibkondi kokku 585 100