info@yksikvanem.com

Eesti liigub elatisabifondi loomise suunas!

arvamusfestival-kaia-kapsta-margus-tsahkna-laine-randjarv-kaarel-veikeHead uudised üksikvanematele. Laupäeval, 16. augustil selgus Paides peetud arvamusfestivalil, et ka Reformierakond toetab elatisabifondi loomist. Reformierakonna esindaja Laine Randjärv rõhutas arvamusfestivalil, et elatisabifond peaks olema kindel ja toimiv lahendus: „Minu seisukoht on, et elatisabifond võiks saada täie elujõu, ent see peab olema hästi toimiv ja töötav ning kindel süsteem. Võimalik rahastus fondi majandamiseks peaks tulema mitmest erinevast allikast.”

Isamaa ja Res Publica Liidust osales arutelul Margus Tsahkna, kes rõhutas, et elatisabifond on jätkuvalt üks nende valimislubadusi ning saab teoks, kui märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel peaks IRL koalitsiooni valitud saama.

Toetava seisukoha elatisabifondi kohta on varasemalt välja öelnud ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

MTÜ Üksikvanema Heaks on alustanud koosolekute korraldamisega, millesse kaasatakse poliitikuid, ametnikke, juriste, eri valdkondade spetsialiste, üksikvanemaid ja kõiki asjast huvitatuid, et selgitada välja fondi toimimise detailid. Eesmärk on tuua fondi loomiseks vajalikud teadmised poliitikuteni, et fond saaks reaalsuseks.

MTÜ Üksikvanema Heaks juhatuse liige Kaarel Veike rõhutas arvamusfestivalil asjaolu, et enamikes naaberriikides on säärane fond toiminud juba aastakümneid ning seda peetakse elementaarseks ja ainuvõimalikuks lahenduseks. „Tekib küsimus, miks sellist fondi Eestis veel siiani ei ole!?” sõnas Kaarel Veike.

Elatisabifond tähendaks seda, et miinimumpalgast 50% suuruse (hetkel kehtivas määras 177,50 eurot lapse kohta) igakuise elatisraha maksmise tagab riik, kui elatise maksmise kohustusega isik seda ei tee. Seejärel nõuab riik ise võlgnikult nõude sisse.

Eestis on üle 12 000 elatisrahanõude, millega esineb probleeme ning millega tegelevad kohtutäiturid. Eestis on 92% üksikvanematest naised ja 8% mehed. Statistikaameti andmetel kannatavad majanduslike raskuste all sageli just üksikvanemaga leibkonnad.

Et saada täpsemat informatsiooni koosolekute ning kavandatava elatisabifondi kohta, soovitab MTÜ Üksikvanema Heaks jälgida nende tegemisi sotsiaalmeedias või külastada portaali yksikvanem.com

3 kommentaari
  1. Rõõm kuulda, et asi hakkab mingis suunas liikuma! 🙂

  2. Aga kui tegemist on päris-päris üksikvanemaga, kes siis teiseks kohustatud isikuks on, kelle asemel riik panustab? Sellist isikut ju ei ole, mis tähendab, et nemad peavad ikka üksi hakkama saama?

  3. Siis tuleb lapsel teine vanem kindlaks teha ja temalt nõuda. Just nimelt LAPS peab selgitama oma teise vanema mitte ema, sest muidu võib juhtuda nii nagu minul, et kõik kulud jäeti minu kanda ehk siis kokku -700 euri

Leave a Reply