Video: Üksinda last kasvatava isa lugu

Käivitasime sotsiaalkampaania “issi, kus/kes sa oled?”, mis puudutas üsna valusalt teemat, mis väärib rohkem tähelepanu ühiskonna, meedia ning riigiasutuste poolt. Tegime selle teadlikult  valusa, et tekiks diskussioon. Meie piiratud vahendite juures oli see ainus võimalus teemale tähelepanu juhtida. Plakateid oli vähe, kuid neid märgati. Me teadsime, et see võib riivata mõnes osas ülejäänud 10% üksikvanematest ehk neid, kelle peres on teine vanem surnud, aga ka neid tublisid üksikisasid ja üksinda last kasvatavid isasid, kes on olnud südamega oma laste kasvamise juures. Aga algusest saadik oleme märkinud ära, et me tegutseme üksinda last kasvatava vanema nimel, olgu selleks üksikisa või üksikema. Ja selle raames tootsime me ka video, millega oma seekordsele kampaaniale punkt panna. Videos räägib üks anonüümseks jääda soovinud isa oma valusast kogemusest. See video pühendatud neile, kes on selle 10% seas üksikvanematest ehk üksinda last kasvatavatele isadele. Loodetavasti oleme suutnud avad silmi ja südameid ning väike sammukene üksikvanemate nimel on meid viinud oma missioonil edasi. MTÜ Üksikvanema Heaks on ellu kutsutud selleks, et ühendada Eesti üksikvanemaid ning luua eestkosteorganisatsioon, mis pakub eelkõige  üksinda last kasvatavatele vanemaile aga ka kõigile üksikvanematele eestkostet, tuge  ja nõustamisteenust.

Leave a Reply