Karjäärivõimalusi saab ise luua

Tiina Saar, karjäärinõustaja

Töötaja istub ülemuse kabinetis ja vaatab talle pisut nördinud pilgul otsa. Arenguvestlus on kestnud juba tunni: räägitud on töötaja eesmärkidest ja saavutustest, firma tulevikust ja sellest, kui palju veel pingutama peaks püha eesmärgi nimel. Kõik formaalsused on täidetud, aga töötaja tunneb, et midagi on puudu. Kui saaks piiluda tema mõttepilvekese sisse, oleks seal tekst: “noh, motiveeri nüüd mind ka”. Aga ei tule sealt ei suuremat palgapakkumist, ettepanekut ametikõrgenduseks või edevaid ja hästi makstud lisaülesandeid. Töötaja järeldab, et selles firmas pole karjäärivõimalusi, tuleb vaadata, mis mujal pakutakse ja kas osatakse teda kõrgemalt hinnata.

Mitte tingimata identseid, kuid küllaltki sarnaseid olukordi kohtab firmades tihti. Töötajad tunnevad, et neid ei väärtustata piisavalt, ei tõsteta palka ega pöörata muul moel nende arengule ja karjäärile küllaldaselt tähelepanu. Tõsi, toimivate karjäärisüsteemidega firmasid pole meil just palju poodiumile tõsta. Enamasti saavad hästi toimivaid karjääri – ja töötajate arenguprogrammidega personalistrateegiaid lubada endale suured jõukad või pikaajaliste traditsioonidega rahvusvahelised ettevõtted. Samas on sellised ettevõtted ka suhteliselt jäigad, ega võimalda töötajatel kuigi palju spontaansust ja dünaamilisust oma töises arengus. See on ja jääb endiselt olema väikeste, innovatiivsete ja kiiresti arenevate ettevõtete privileegiks – kus juba peale katseaega võib innukast ja särasilmsest müügisekretärist saada terve filiaali juht. Või saab mõni töötaja lubada endale kriimsilma üheksa ameti pidamist, kuna see teda kõige enam motiveerib.

Hoolimata sellest, kas firmas on töötajate arenguprogramm või pole, saab töötaja ise alati enda karjääri jaoks midagi ära teha. Selleks ei pea isegi ootama, et ülemus pidulikult mõne ukse avaks – õiges suunas liikudes, hakkavad uksed avanema peagi iseenesest.

Karjäär pole üksnes tõus ametiredelil 

Konnasilmaks tööalases liikumises on ka meie endi suhtumine karjääri. Esimene müüt, mis siin korrigeerimist vajaks on see, et karjäär pole ammu enam ainuüksi nn. vertikaalne tõus oma ametikohalt kõrgemale positsioonile. Et paljud ettevõtted on muutunud oma juhtimissüsteemilt lamedaks ja koostöö printsiibil toimivaks, siis ei olegi enam paljudes kohtades võimalik alustada näiteks koristajast ja tõusta läbi mitmete vahejuhtimistasandite firma tegevjuhiks.

Teine asi, mida on leitud, et hea spetsialist pole sugugi alati hea juht. Edutades näiteks firma parima müügimehe müügi- või osakonnajuhiks, võib ettevõte kaotada hea müügimehe, saamata asemele head juhti. Seda muidugi juhul, kui müügimees ei sobitu kuidagi uude rolli ja firma ei tee ka midagi tema aitamiseks.

Pealegi, laste kasvatamine on üks parimaid õppetunde elus ja seega ka oluline osa karjäärist

Kui aga töötaja tunneb, et temas on juhile vajalikke omadusi, oskusi ja soov olla eestvedajaks ning liidriks, siis on roheline tee juhi karjääriks olemas.

Mõistlik on karjääri tegemisse suhtuda kui üldisesse liikumisse ja arenemisse elus. Karjäär on kõik meie valikud tervikuna ja võime elada harmooniliselt. Ka lapsi kodus kasvatav naine on endiselt karjääriliikumises, mitte kärult maha pudenenud, nagu kiputakse arvama. Kui ta vahepeal end täiendab, loeb või tööturu jaoks end lihvib, siis pole ka oskuste mandumist

karta. Pealegi, laste kasvatamine on üks parimaid õppetunde elus ja seega ka oluline osa karjäärist.

Liikuda võib ka horisontaalselt 

Kui enda valdkond ühel hetkel end ammendab, et tähenda see tingimata seda, et tuleks kohe vahetada firmat või ametit. Vahel piisab sellest kui liikuda teise osakonda, teise valdkonda. Näiteks, olles olnud pikka aega kommivabriku reklaamijuht võib teha karjäärimuutuse ja asuda näiteks suure autofirma reklaamijuhiks. Siis jäävad alles kõik need oskused, mis on seotud reklaamindusega ning juurde tuleb terve uue valdkonna tundmise oskused – toodete ja teenuste spetsiifikad, klientide ootused, turud jms. See kõik tähendab uut õppimist, uusi keskkondi, väljakutseid ja palju muud, mis nö. vere jälle käima lööb.

Teine horisontaalne karjääriviis on näiteks selle sama kommivabriku reklaamijuhi kohalt liikuda tootmisesse või müüki, või ka naaberriiki. Siis jääb alles kogu valdkonna tundmise spetsiifika ning juurde tulevad ametikoha sisesed eripärad ja kompetentsid. Otseselt ametikohal siiski tõusu ei toimu.

Ametikohasiseselt ja kannapööretega liikumine 

Kõige kindlam viis pidevas karjääriliikumises püsida on areneda ametikoha siseselt. See tähendab pidevat juurde õppimist, erialaseid organisatsioone, huvi oma eriala vastu, soovi olla homme parem kui täna. Tulemuseks on see, et sind hakatakse ühel heal päeval pidama eksperdiks, kuna teed oma tööd täie pühendmusega ja seega usaldusväärselt. Sellest avanevad omakorda uued võimalused: koolitada või olla mentoriks uutele töötajatele, esineda konverentsidel, esindada firmat messidel ja üritustel, osaleda arenguplaanide koostamise töögruppides, olla konsultandiks, kirjutada publikatsioone jne. jne. Võimaluste nimikiri on pikk ning lootus, et ülemus käe õlale paneb ja ka palgakõrgendust pakub, päris suur. Kindlasti suurem kui siis, kui teha ära vaid see, mis nõutud ja enam vähem nii, nagu ametijuhendis kirjas.

Kui aga hinge närib kahtlus, et töö hoolimata selle hästi tegemisest suuremat rahuldust ei paku, võib julgelt minna tagasi oma unistuste ameti juurde ning mõelda selle realiseerimisele. Ükskõik, mis valdkonnaga siis tegu ka poleks, on alati võimalik läbi õppimise ennast kurssi viia. Vähemalt valdkonda vahetades liikuda samm – sammult lähemale sellele, mida tegelikult teha tahaks. Teha seda, milleks on tõeline kutsumus, mis hinge sees laulma paneb, on ilmselt maailma parim motivaator. Olgu selleks siis eraettevõtjana proovimine, töö vabakutselisena ja suurema vabadusega kui seni või lihtsalt ka mõni muu amet, mis rohkem sisemiste vajadustega sobib.

Samas ei pea alati kõik hea ja ilus meie ellu läbi töö tulema, selle võib saavutada ka läbi hobide, harrastuste või enese huvialase täiendamisega. Lihtsalt teadmine, et karjäärivõimalused on alati meie jaoks olemas kui tahame, on hea neile, kes kordki istunud kibestumusevõru ümber suu ülemuse vastas ja soovinud, et tema ees karjäärivaip lahti rullitaks.

Leave a Reply